pedicuretheahulst.nl

Medisch Pedicuresalon Thea Hulst

TELEFOON 0598 - 453360

Sinds 1996 gevestigd aan de WA Scholtenweg 82  9636 BT te Zuidbroek (Gr.)

Werkt niet ambulant

Er geldt voorlopig een klantenstop omdat de wachttijden teveel oplopen.

Openingstijden:

maandag   8.30-12.00uur  13.00-16.30uur 

dinsdag     8.30-12.00uur   13.00-16.30uur

woensdag 8.30-12.00uur  13.00u-16.30uur 

 

Contact opnemen

Profielfoto mei 23 12JPG.JPG

Welkom bij Medisch Pedicuresalon Thea Hulst

Van harte welkom.

Een goede voetverzorging is belangrijk, het zorgt ervoor dat u op de been blijft. Als Medisch Pedicure kijk ik uw voeten helemaal na en verzorg ze optimaal. Bij een voetbehandeling worden de nagels geknipt en machinaal gefreesd en worden likdoorns en eelt verwijderd. Dit gebeurd over het algemeen pijnloos. Mochten er bijzonderheden zijn zoals ingroeiende nagels of kloven worden deze meegenomen in de behandeling. Na een behandeling worden de voeten ingecrèmed met een fijne voetbalsem. In 1994 heb ik mijn branche diploma voetverzorging gehaald en ben mij sindsdien steeds verder gaan specialiseren tot medisch pedicure. Deze pedicuresalon voldoet aan alle eisen van de tijd v.w.b. hygiëne en kennis over allerhande voetproblematieken. Tijdens en na de behandeling krijgt u indien gewenst, schoenadvies. U kunt eventueel bij ernstige problemen doorverwezen worden naar een podotherapeut en / of huisarts voor doorverwijzing naar een specialist. U kunt bij mijn pedicuresalon ook kiezen om alleen een likdoorn te laten verwijderen, behandeling ingroeiende nagel of enkel de nagels te laten knippen. U dient dit bij het maken van de afspraak aan te geven. Mijn salon is aan een doorgaande weg gelegen alwaar u voor de deur kan en mag parkeren, ook op de oprit en gemakkelijk bereikbaar.  Loop niet door met pijnlijke voeten maar maak een afspraak.
Ik heet u graag van harte welkom in mijn gespecialiseerde pedicuresalon.

Diabetes voetzorg.

Mensen met diabetes ontwikkelen vaak voetproblemen, daarom is er voor deze patiënten een  speciale preventie module opgesteld. Deze is ontwikkeld ter voorkoming van complicaties en hoe om te gaan met complicaties aan de voeten.

Van alle diabetespatiënten moeten minstens eenmaal per jaar de voeten onderzocht worden door een daartoe geschoolde zorgverlener.    

Per 1-4-2022 geldt De huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige stelt een zorgprofiel vast. Bij de jaarlijkse voetscreening wordt vastgesteld welk zorgprofiel u heeft, heeft u zorgprofiel 2 of hoger dan wordt u door verwezen naar een podotherapeut.   

Patiënten met zorgprofiel 2 of hoger komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basiszorgverzekering. Vanuit de aanvullende verzekering wordt er alleen vergoedt bij bepaalde aandoeningen. (Zorgprofiel is iets anders dan een sims classificatie) Nadat u gezien bent door de podotherapeut, verwijst deze podotherapeut u naar de medisch pedicure.

Is de internist degene die de jaarlijkse diabetes controle en voetscreening doet, dan dient ook eerst de podotherapeut een behandelplan op te stellen alvorens u een afspraak maakt met de pedicure.

Wanneer de huisarts, diabetesverpleegkundige of podotherapeut een zorgprofiel 0 of 1 vaststelt  heeft u geen verhoogd risico op complicaties en komt u niet voor een vergoeding in aanmerking.( Bepaalde verzekeringen vergoeden wel uit de aanvullende verzekering.) Indien er een zorgprofiel 2,3 of 4 vastgesteld wordt  krijgt u de behandeling vergoedt.

De podotherapeuten waarmee ik samenwerk en dus een contract mee heb zijn:

Voetzorgvanmaanen.nl (Hoogezand, Veendam, Winschoten)

Podotherapiehenl.nl ( Hoogezand en Groningen )

Engbertspotherapie.nl ( Veendam )

Voetstuk.nl (Nieuwe Pekela, Stadskanaal en Assen)

Schutrups.nl ( Winschoten, Exloo en Assen)

Achilleonzorg.nl  Podopedie (Winschoten en Groningen )

U gaat voor de jaarlijkse screening naar de diabetesverpleegkundige wanneer u aan de beurt bent, dat kan bijvoorbeeld in juni zijn of in januari.

De diabetesverpleegkundige geeft uw gegevens door aan de podotherapeut, 1 van de  bovenstaande.

De podotherapeut zal dan contact met u op nemen om een afspraak te maken, zelf bellen mag ook.

 

Reumatoïde Artritis en andere chronische patiënten.

De meeste verzekeringen hebben de vergoeding voor een pedicure uit de aanvullende verzekering gehaald. Als u belt met de zorgverzekering, staat er in de voorwaarden en geven ze aan u door dat u bij de podotherapeut moet zijn om dit vergoed te krijgen.

Gedeeltelijk is dit correct maar er zitten wel wat haken en ogen aan vast en die worden niet benoemd en uitgelegd. Het lijkt er op dat de meeste medewerkers dit ook niet weten en dat ze voorlezen wat de computer hun als antwoord geeft als ze uw vraag intypen.

Men is bezig met een nieuwe richtlijnen maar deze zijn nog niet klaar en dat kan nog maanden gaan duren helaas.

Welke patiënten wel en welke niet?

De podotherapeuten nemen voorlopig alleen mensen aan met een verhoogt risico op ulcera (zweer)

· verlies van de protectieve sensibiliteit (polyneuropathieën);
· perifeer arterieel vaatlijden; PAV 3, 4
· een voorgeschiedenis met een voetulcus, amputatie en inactieve Charcotvoet;
· eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie.

Daarnaast is het volgende verplicht:
- Heeft u een verwijzing van uw arts waarop staat dat u een verhoogd risico heeft op wonden aan de voeten?
- Een verwijzing van een arts is verplicht om in aanmerking te komen voor basisverzekerde voetzorg.
De huisarts bellen en aangeven dat u een verwijzing wil naar de podotherapeut en dat die wordt afgegeven is dus niet voldoende. De podotherapeut maakt pas een afspraak als ze de verwijsbrief met de juiste gegevens hebben ontvangen, waaruit blijkt dat u een hoog risico voet(en) heeft.
Staat er op uw brief: Verwijs ik haar/hem naar u toe voor pedicurezorg” dit is dus niet de bedoeling.


Patiënten die eerder vergoeding hadden uit de AV.
Enkele verzekeraars hebben de voorwaarden voor vergoeding van pedicurebehandelingen binnen de aanvullende verzekering aangepast en informeren patiënten dat ze vanaf nu in aanmerking komen voor basisverzekerde zorg. Dit is niet altijd terecht.

Binnen de basisverzekerde voetzorg is niet de aandoening, maar het risico op het krijgen van ulcera aan de voeten leidend om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ook gaat het binnen de basisverzekering om geneeskundige voetzorg die nodig is om ulcera aan de voeten te voorkomen en geldt de vergoeding dus niet voor persoonlijke verzorging.

 

Medisch pedicure Thea Hulst werkt niet ambulant.
 

ROUTEBESCHRIJVING

 

U kunt de pedicuresalon vinden aan de WA Scholtenweg 82  9636 BT Zuidbroek. Vanaf de A7 over de brug eerste weg rechts. Rechts aanhouden, na  dorpscenrum De Broeckhof en de seniorenwoningen de 4e vrijstaande woning rechts.

Vanuit Hoogezand-Sappemeer rijdt u via het Westeind de WA Scholtenweg op, Na Pedro Boat rijdt u de bebouwde kom binnen, dan 4e vrijstaande woning links.

Vanuit Muntendam rijdt u over het spoor 1e weg links, rechts aanhouden, na dorpscentrum De Broeckhof en de seniorenwoningen de 4e vrijstaande woning rechts.